ProQuest STM Package v rámci projektu VaVpI pro 18 institucí

1.3.2013 zahájila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně řešení projektu STMFull v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, v jehož rámci je pro 18 partnerských institucí zpřístupněna kolekce ProQuest STM Package.

ProQuest STM Package nabízí:

 • více jak 200 miliónů abstraktových záznamů
 • přes 5700 titulů vědeckých časopisů vč. plných textů článků
 • 40 000 periodických titulů pokrytých komplexními bibliografickými záznamy
 • další informace z nesnadno dostupných zdrojů, např. materiálů publikovaných v jiných jazycích, méně citovaných zdrojích či získávání hodnotného obsahu z netradičních typů dokumentů jako jsou příspěvky z konferencí, tematicky zaměřené odborné časopisy, vládní zprávy či dokonce video záznamy

ProQuest Central v rámci programu LR

Od podzimu 2013 nastartoval projekt Vysoké školy ekonomické v Praze PQ-ECON v rámci grantového programu MŠMT LR. V rámci projektu mají ProQuestCentral dostupné tyto instituce:

Kromě toho využila řada účastníků projektu STMFull možnost rozšíření licence ProQuest STM Package na ProQuestCentral za zvýhodněnou cenu, takže v současnosti je ProQuestCentral dostupný v těchto institucích:

Dáleje kolekce ProQuestCentral nadále dostupná v dalších českých institucí, které si přístup zajistily z vlastních zdrojů.

ProQuest Central nabízí:

 • více než 17 500 časopisů, z toho přes 11 500 s plnými texty
 • plné texty 56 000 disertačních prací
 • 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí
 • 44 000 profilů firem (Hoover's)
 • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots)
 • přes 800 titulů novin včetně The Wall Street Journal and Los Angeles Times

Máte zájem rozšířit přístup o některou z nezahrnutých databází? Kontaktujte zástupce společnosti Albertina icome Praha s. r. o.

Na základě podmínek licenční smlouvy mezi společností ProQuest a jednotlivými účastníky projektu je možno využívat elektronický informačný zdroj ProQuest Central výhradně k osobním, studijním a výzkumným účelům.

Je přísně zakázáno:

 • hromadné stahování dat z kteréhokoli zdroje,
 • distribuce či šíření materiálů a dat, získaných ze přístupněných informačních zdrojů.

Porušení těchto licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou instituci!