Kontakty

Otázky ohledně projektu adresujte řešitelům projektů:

Projekt INFOZ a návrh projektu LR

Ing. Jana Hartmanová - Řešitelka projektu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ředitelka CIKS
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: 224 095 601
E-mail: hartman@vse.cz
WWW: ciks.vse.cz

Projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

PhDr. Ondřej Fabián – Manažer projektu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Knihovna
Ředitel
Náměstí TGM 5555,
760 01 Zlín
Tel: 576 034 921
Email: fabian@k.utb.cz

Ing. Lukáš Budínský – Řešitel projektu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Knihovna
Vedoucí oddělení informačních systémů
Náměstí TGM 5555
760 01 Zlín
Tel: 576 034 919
Email: budinsky@k.utb.cz

Technická podpora ProQuest pro ČR

Otázky ohledně nastavení přístupu, administrátorských nástrojů apod. adresujte na technickou podporu ProQuest pro ČR:

Albertina icome Praha s.r.o.
PhDr. Klára Loukotová
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
Tel.: 222 231 212
E-mail: klara.loukotova@aip.cz
WWW: www.aip.cz

Vydavatel a poskytovatel služby:

ProQuest
The Quorum
Barnwell Road
Cambridge CB5 8SW
Velká Británie
www.proquest.co.uk