ProQuest Central v rámci projektu CzechElib

Od ledna 2018 odstartoval projekt CzechElib. V rámci projektu mají ProQuest Central aktuálně dostupné tyto instituce:

Dále je kolekce ProQuest Central dostupná v dalších českých institucích, které si přístup zajistily z vlastních zdrojů.

ProQuest Central nabízí:

  • tisíce časopisů, z toho ¾ s plnými texty
  • plné texty desítek tisíc disertačních prací
  • tisíce tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí
  • desítky tisíc profilů firem (Hoover's)
  • aktualizované profily tisíců průmyslových odvětví (Snapshots)
  • stovky titulů novin včetně The Wall Street Journal and Los Angeles Times

Máte zájem rozšířit přístup o některou z nezahrnutých databází? Kontaktujte zástupce společnosti Albertina icome Praha s. r. o.

Na základě podmínek licenční smlouvy mezi společností ProQuest a jednotlivými účastníky projektu je možno využívat elektronický informačný zdroj ProQuest Central výhradně k osobním, studijním a výzkumným účelům.

Je přísně zakázáno:

  • hromadné stahování dat z kteréhokoli zdroje,
  • distribuce či šíření materiálů a dat, získaných ze přístupněných informačních zdrojů.

Porušení těchto licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou instituci!