Novinky a aktuální informace

ProQuest pomáhá vědcům vyhledávat v ověřených open access zdrojích

25. 10. 2018 - ProQuest

Nově vytvořená Publicly Available Content Database (PAC) zjednodušuje uživatelům vyhledávání spolehlivého open access obsahu na platformě ProQuest. K dispozici je prolinkování na OA obsah ze stovek zdrojů z celého světa – z repozitářů, open-access časopisů z DOAJ a ROAD, ProQuest Dissertations and Theses Global Open, a dalších.

Databáze se automaticky stala součástí ProQuest Central a je tak dostupná všem institucím s předplatným této databáze. Na vyžádání pak institucím s předplatným některé z oborových kolekcí na platformě ProQuest. Open access články jsou ve výsledcích vyhledávání snadno rozpoznatelné díky označení speciální ikonkou. V současné době je v databázi k dispozici více než 2 000 titulů s otevřeným přístupem.

Prostřednictvím vyhledávání přes Google nebo Google Scholar se k plným textům v databázi Publicly Available Content Database dostane kdokoliv – ukázka vyhledávání na Google Scholar.

ProQuest: e-knihy bez obmedzení sú tu

24. 10. 2018 - ProQuest LLC

Vedci, študenti a knihovníci, ktorí používajú platformu ProQuest Ebook Central už môžu využívať vyše 100 000 e-kníh bez ochrany DRM. E-knihy bez DRM si môžu organizácie zakúpiť jednotlivo cez rôzne akvizičné modely od trvalého nákupu cez DDA až po ATO prostredníctvom AiP/AiB alebo LibCentral.

Čo je DRM-free

Tituly bez DRM sú k dispozícii bez nutnosti použitia špeciálneho softvéru na ich načítanie vo formáte PDF alebo ePUB. Nie sú u nich obmedzenia na tlač, kopírovanie alebo sťahovanie. Sťahovat je možné kapitoly aj celé e-knihy, či už do počítača, na tablet alebo čítačky.

Ako zistíte, ktoré e-knihy sú bez obmedzenia

 • Knihovníci a správcovia prístupu si zobrazia celý zoznam titulov, ktoré sú bez DRM v administrátorskom portále LibCentral.
 • Používatelia sa dozvedia na platforme Ebook Central na stránke s obsahom e-knihy, či je dostupná bez obmedzení.

Pozrite si:

Máte otázky? Chcete ukázať na živo? Napíšte Andrei Kutnarovej (ČR) alebo Lucii Poledníkovej (SR).

3290 nových e-kníh v Academic Complete

4. 10. 2018 - ProQuest LLC

Počas tretieho štvrťroku 2018 pribudlo do Academic Complete 3290 e-kníh, vrátane 300 kníh od Wiley, napr. General Practice Cases at a Glance (2017) a Clinical Radiation Oncology: Indications, Techniques, and Results (2017) ocenené Doody's, stoviek kníh od Cambridge University Press, Columbia University Press a ďalších akademických vydavateľstiev. Ako sa novinky prejavili v čiastkových kolekciách?

Knihy uvedené ako príklady, ocenili CHOICE, Resources for College Libraries alebo Doody's:

 • Arts: 126 e-kníh z toho 40 ocenených, napr. Love Songs: The Hidden History (Oxford University Press, 2015), Music, Cognition, and Computerized Sound: An Introduction to Psychoacoustics (MIT Press, 2015) a Stitch in Time: The Needlework of Aging Women in Antebellum America (Ohio University Press, 2014).
 • Business: 522 e-kníh z toho 25 ocenených, napr. Project and Program Management: A Competency-Based Approach, Third Edition (Purdue University Press, 2016).
 • Education: 68 e-kníh z toho 8 ocenených, napr. The Schooled Society: The Educational Transformation of Global Culture (Stanford University Press, 2014), Paying for the Party: How College Maintains Inequality (Harvard University Press, 2013) a Successfully Implementing Problem-Based Learning in Classrooms: Research in K-12 and Teacher Education (Purdue University Press, 2017).
 • Health & Medicine: 272 e-kníh z toho 20 ocenených, napr. Greenman's Prin­ciples of Manual Medicine (Wolters Kluwer Health, 2016), Burghardt's Primary Care Colposcopy: Textbook and Atlas (Thieme Medical Publishers, Incorporated, 2016) a Psychiatry and Pedopsychiatry (Charles University in Prague, Karolinum Press 2017).
 • History: 525 e-kníh, z toho 65 ocenených, napr. Maya Pilgrimage to Ritual Landscapes: Insights from Archaeology, History, and Ethnography (University of New Mexico Press, 2014) a The Denmark Vesey Affair: A Documentary History (University Press of Florida, 2017).
 • Law: 167 e-kníh, z toho 6 ocenených, napr. Checking the Courts: Law, Ideology, and Contingent Discretion (SUNY Press, 2014), Animal Cruelty and Freedom of Speech: When Worlds Collide (Purdue University Press, 2014) a Competition Law of the EU and UK (Oxford University Press, 2014).
 • Literature & Language: 330 e-kníh, z toho 40 ocenených, napr. At the Violet Hour: Modernism and Violence in England and Ireland (Oxford University Press, 2012) a Intonation in African Tone Languages (De Gruyter, 2016).
 • Religion & Philosophy: 206 e-kníh z toho 15 ocenených, napr. Philosophos: Plato's Missing Dialogue (Oxford University Press, 2012) a Future of Ethics: Sustainability, Social Justice, and Religious Creativity (Georgetown University Press, 2013).
 • Science & Technology: 680 e-kníh z toho 19 ocenených, napr. Confronting the Machine: An Enquiry into the Subversive Drivers of Computer-Generated Art (De Gruyter, Inc., 2017), Physics: a short history from quintessence to quarks (Oxford University Press, 2015) a Learning and Soft Computing: Support Vector Machines, Neural Networks and Fuzzy Logic Models (MIT Press, 2015).
 • Social Sciences: 392 e-kníh z toho 45 ocenených, napr. For a Short Time Only: Itinerants and the Resurgence of Popular Culture in Early America (University of Massachusetts Press, 2015) a Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today (University Press of Florida, 2015).

Hodil by sa vám celý zoznam nových titulov? Chcete rozšíriť prístup? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Druhý štvrťrok v medicínskych databázach ProQuest

2. 10. 2018 - ProQuest LLC

Počas druhého štvrťroku 2018 do databáz pre medicínu a zdravotníctvo, ktoré je súčasťou ProQuest Central alebo Health Research Premium Collection pribudli úplné texty 21 vedeckých časopisov a ďalších publikácií vrátane:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupomProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborným databázam, ktoré sú ich súčasťou. Vedú priamo k úplným textom, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Noviny ako významný zdroj pre vedcov?

25. 9. 2018 - ProQuest

Nie je prekvapujúce, že noviny sú jedným z významných zdrojov pre výskum v spoločenských vedách a umení. Nečakané je, keď sú noviny často citovaným zdrojom vo vedeckých článkoch z odboru ako je verejné zdravotníctvo.

Štúdia The Scholarly Impacts of Newspapers ukázala, ako často vedci využívajú noviny vo svojich vedeckých prácach a rozsiahly vplyv citácií novín vo vedeckých časopisoch. Autorom je Eric T. Meyer, ktorý v čase prieskumu pôsobil ako profesor sociálnej informatiky na Oxford Internet Institute. Vznikla v spolupráci spoločnosti ProQuest.

Skúmal, ako často štyri veľké denníky – The New York Times (ďalšie vydania), The Washington Post, The Wall Street Journal a The Guardian – boli citované vo vedeckých časopisoch v r. 2000 až 2017. Z analýzy vyplynulo, že vedci využívajú noviny v stále väčšej miere. Novinové články sú citované v každom vednom odbore a vedcami po celom svete.

Pozrite si prezentáciu, prečítajte si súhrn alebo celú prípadovú štúdiu. V článku na blogu ProQuest sa dozviete, prečo sú The New York Times hodnotným zdrojom pre výskum verejného zdravia.

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupomNewsstream Global, ktorá je súčasťou ProQuest Central. Vedú priamo k úplným textom, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

ProQuest Central: čo je nové za prvý polrok 2018

22. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ProQuest Central a prémiových kolekcií pribudli vedecké časopisy:

Ďalej úplné texty publikácií:

Prehľady pre jednotlivé odbory:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovým kolekciám a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Prvý polrok v ekonomických databázach ProQuest

19. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas prvého polroku 2018 do ekonomických databáz, ktoré sú súčasťou ProQuest Central alebo Business Premium Collection pribudli úplné texty vedeckých časopisov:

Ďalej obchodné časopisy a priemyselné publikácie:

Od septembra nebudú aktualizované ekonomické analýzy od Oxford Analytica. Podobné analýzy hospodárskych a geopolitických zmien poskytuje viacero publikácií v databázach ABI:

 • EIU Viewswire s denne aktualizovanými kritickými analýzami 205 krajín
 • The Economist s rozsiahlymi článkami na medzinárodné dianie, politiku, obchod, financie, vedu, technológie a súvislosti medzi nimi.
 • BMI Risk Reports štvrťročné správy a SWOT analýzy rizík v jednotlivých krajinách od Business Monitor International – zastúpené sú politika, operational, hospodárstvo a kriminalita
 • Weekly Economic Briefings a ekonomické predpovede pre 169 krajín od Oxford Economics
 • onedlho aj Charting Economy s graficky zobrazenými informáciami o ekonomikách 100 krajín

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Nový prieskum o akvizícii kníh borí mýty o DDA

11. 9. 2018 - ProQuest

Získavanie kníh založené na využití a dopyte používateľov – demand-driven acquisition alebo DDA – používajú knižnice už vyše desať rokov. ProQuest urobil rozsiahly prieskum, ako knižnice získavajú knihy, v ktorom sa o svoje skúsenosti a názory podelilo 449 knihovníčiek a knihovníkov z celého sveta.

Výsledky ProQuest zverejnil v podobe bielej knihy. Napríklad:

 • 92% knihovníkov odpovedalo, že DDA je spôsob akvizície, ktorý ich knižnica využíva najviac.
 • 93 % knihovníkov povedalo, že ich knižnica používa viacero akvizičných modelov na získanie kníh, čo je výrazný nárast oproti prieskumu v roku 2016, kedy len 70 % využívalo rôzne spôsoby získania.
 • Dôvody, prečo knižnice využívajú DDA sú „just-in-time“ prístup pre používateľov, zvýšená relevantnosť knižného fondu a lepší spôsob hodnotenia pred nákupom.
 • Niektoré knižnice využívajú DDA na budovanie malých a úzko zameraných kolekcií, ktoré vyhovujú potrebám malých skupín

Máte málo času? Pozrite si výsledky v podobe infografiky. Chcete si prečítať celú bielu knihu Why DDA is Here to Stay: An Analysis of the Demand-Driven Acquisition Model for Libraries? Vypýtajte si ju od Lucie Poledníkovej.

Nový průzkum zaměřený na akvizici e-knih boří mýty o DDA

8. 9. 2018 - ProQuest

Akvizici e-knih založenou na využití a zájmu uživatelů – demand-driven acquisition (DDA) – používají knihovny již více než 10 let. ProQuest provedl rozsáhlý průzkum, jakým způsobem knihovny nakupují e-knihy, ve kterém se o svoje zkušenosti a názory podělilo 449 knihovnic a knihovníků z celého světa.

Výsledky ProQuest zveřejnil v podobě bílé knihy (white paper). Z průzkumu vyplynulo, že:

 • 92 % knihovníků uvedlo, že DDA je způsob akvizice, který jejich knihovna využívá nejvíce.
 • 93 % knihovníků odpovědělo, že jejich knihovna používá více akvizičních modelů pro nákup e-knih, což je výrazný nárůst oproti průzkumu z roku 2016, kdy to bylo pouze 70 % knihovníků.
 • Důvody, proč se knihovny rozhodnou pro DDA jsou: „just-in-time“ přístup pro uživatele, vyšší relevantnost knižního fondu a lepší způsob vyhodnocení před nákupem.
 • Některé knihovny využívají DDA pro budování menších, úzce profilovaných kolekcí, které vyhovují potřebám malých skupin

Máte málo času? Prohlédněte si výsledky v podobě infografiky. Chcete si přečíst celou bílou knihu Why DDA is Here to Stay: An Analysis of the Demand-Driven Acquisition Model for Libraries? Vyžádejte si ji od Lucie Poledníkové. Chcete-li se o DDA dozvědět více, kontaktujte Filipa Vojtáška.

Druhý štvrťrok v prírodovedných a technických databázach ProQuest

6. 9. 2018 - ProQuest LLC

Počas druhého štvrťroku 2018 do databáz pre prírodné vedy a techniku, ktoré sú súčasťou ProQuest Central alebo SciTech Premium Collection, pribudli úplné texty 44 vedeckých časopisov a ďalších publikácií vrátane:

Pribudli aj abstrakty a záznamy vyše 555 vedeckých časopisov, konferenčných zborníkov, správ, dizertačných prác a výskumných štúdií.

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovej kolekcii a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete rozšíriť prístup? Dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

50% sleva na nákup e-knih, které máte v tištěné podobě, je zpět!

5. 9. 2018 - ProQuest

Šetřte místo na regálech a nabídněte vašim uživatelům snadný přístup k nejžádanějším titulům online! ProQuest nabízí u knižních titulů vybraných vydavatelství, které již vaše knihovna vlastní v tištěné podobě, slevu na online verzi.

Aktuálně se nabídka týká produkce 18 vydavatelů – American Mathematical Society, Duke University Press, Guilford Press, Harvard University Press, John Benjamins Publishing Company, McGill-Queen’s University Press, NYU Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Rutgers University Press, Taylor & Francis / CRC Press, Temple University Press, The MIT Press, University of Minnesota Press, University of Pennsylvania Press, University of Toronto Press, Wiley, a další vydavatelé budou přibývat. E-knihy budete mít dostupné na platformě ProQuest Ebook Central.

50% slevu můžete získat do 31.12. 2018. Pro bližší informace kontaktujte Filipa Vojtáška nebo Miriam Suchoňovú.