Novinky a aktuální informace

Rok 2018 v ekonomických databázach ProQuest

14. 5. 2019 - ProQuest

Počas roku 2018 do ekonomických databáz na platforme ProQuest pribudli:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovým kolekciám a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Čo priniesol rok 2018 do medicínskych databáz ProQuest

13. 5. 2019 - ProQuest

Počas roku 2018 pribudlo do medicínskych databáz na platforme ProQuest úplné texty 59 recenzovaných časopisov vrátane:

Z iných druhov publikácií:

Premenované sú dve databázy. Z Family Health Database je Consumer Health Database a Health Management Database je po novom Healthcare Administration Database

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovým kolekciám a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

ProQuest Central: čo je nové za rok 2018

10. 5. 2019 - ProQuest

Používatelia ProQuest Central majú odteraz prístup ku všetkým plnotextovým databázam z prémiovej kolekcie pre prírodné vedy a techniku. Okrem rozšíreného obsahu sa stretnete aj s novými názvami.

Z Computing Database a Biology Database sú Computer Science Database a Biological Science Database. Z Health Management Database je Healthcare Administration Database a z Family Health Database je Consumer Health Database.

Na úrovni publikácií počas roku 2018 pribudlo do ProQuest Central a mnohoodborových databáz 401 vedeckých časopisov vrátane:

Z iných druhov publikácií:

Odkazy vydavateľstiev a publikácií slúžia používateľom s aktívnym prístupom k ProQuest Central, prémiovým kolekciám a odborovým databázam. Vedú priamo do služby ProQuest, pokiaľ ste v internetovej sieti vašej organizácie alebo využívate vzdialený prístup.

Hodil by sa vám celý zoznam titulov? Chcete dohodnúť školenie u vás alebo online? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

ProQuest rozšíril a premenoval prírodovedné a technické databázy

8. 5. 2019 - ProQuest

Na základe odozvy od knihovníkov z celého sveta rozšíril ProQuest databázy z prírodných vied a techniky o nové odbory.

Rovnako ako v roku 2016 ProQuest sprehľadnil e-zdroje, aby už ich názov informoval o ich obsahu. Collection spája plnotextové, abstraktové a bibliografické informácie, Database obsahuje úplné texty a, ako názov napovedá, Index sprístupňuje bibliografické záznamy a abstrakty.

Aj naďalej ich zastrešuje ProQuest SciTech Premium Collection. Obsah je rozdelený na sedem kolekcií, každá obsahuje plnotextové, abstraktové a bibliografické databázy:

 • Environmental Science Collection
 • Agricultural Science Collection, je v podstate AGRICOLA obohatená o úplné texty
 • Biological Science Collection
 • Earth, Atmospheric & Aquatic Science Collection
 • Materials Science Collection
 • Engineering Collection
 • Advanced Technologies & Aerospace Collection

Dobrá správa pre používateľov ProQuest Central a ProQuest One Academic: všetky plnotextové databázy v SciTech Premium Collection sú odteraz aj súčasťou týchto mnohoodborových kolekcií.

V květnu se v Praze uskuteční seminář se zaměřením na akvizici elektronických knih

8. 5. 2019 - Albertina icome Praha

úterý 21. května zveme všechny zainteresované knihovny na ProQuest Day věnovaný akvizici elektronických knih na platformě Proquest Ebook Central a využití videokolekce Academic Video Online v rámci výuky na vysoké škole. Zástupci českých i zahraničních knihoven budou sdílet praktické zkušenosti s nákupem elektronických knih, představeny budou různé akviziční strategie (PDA/DDA – akvizice řízená uživateli, moderovaný nákup). Prostor bude také pro dotazy účastníků.

Seminář pořádají Albertina icome Praha a společnost ProQuest, jejíž zástupce vystoupí s příspěvkem What Do Students and Faculty Need in a Research Database? The Librarian’s Per­spective.

Začátek akce je v 10:30, občerstvení na místě je zajištěno. Účast je bezplatná, přihláška je k dispozici online.

Citační manažer RefWorks umožňuje vytvářet projekty a sdílet záznamy veřejně

30. 4. 2019 - Ex Libris, a ProQuest company

Nová funkce umožňuje uživatelům citačního manažeru RefWorks vytvořit a spravovat pod jednou e-mailovou adresou více „účtů“, v RefWorks pojmenovaných jako Projects, které uživatelé využijí pro uložení záznamů a plných textů souvisejících např. s konkrétním výzkumem, vznikajícím článkem, s výukou studentů, ap. Praktické ukázky viz krátké video. Složky a podsložky se záznamy lze sdílet nejen s individuálními uživateli RefWorks nebo se všemi uživateli ze stejné instituce, ale nově také vygenerovat URL link pro veřejné sdílení (videoukázka). Na sdílené www adrese jsou k dispozici tyto funkce pro práci se záznamy – vytvoření bibliografie (použít lze 6 různých citačních stylů), export záznamů a následný import do jiného citačního manažeru.

S projekty je pak spojena také nová verze doplňků pro citování v textu – Write-N-Cite a Reference Citation Manager pro Microsoft Word (videoukázka).

Do RefWorks byly letos přidány další CSL (Citation Style Language) citační styly, mimo jiné česká verze ISO-690 a citační styly některých českých časopisů.

V loňském roce byl publikován článek Leveraging Citation Management Software (CMS) for Broad Library Impact, ve kterém knihovníci z Pennsylvania Libraries popisují, jak přes propagaci RefWorks dosáhli zvýšení reputace knihovny a nabízených knihovních služeb. Chcete-li také RefWorks vyzkoušet, kontaktujte Janu Machonskou nebo Miriam Suchoňovú.

Tisícovka e-knih a videí z McGraw-Hill pro obchod a IT na platformě O’Reilly

15. 4. 2019 - ProQuest

Novinkou na platformě O’Reilly for Higher Education je 1 100 e-knih a videí z vydavatelství McGraw-Hill Education se zaměřením na obchod, vzdělávání a výpočetní techniku.

O’Reilly’s Learning Platform for Higher Education (dříve Safari) je plnohodnotná vzdělávací platforma určená pro podporu dnešních studentů, kteří očekávají, že se budou učit online, ve svém vlastním čase a podle svých preferencí. Umožňuje knihovnám nabídnout uživatelům aktuální a relevantní materiály pro rychle se vyvíjející obory jako jsou IT technologie, obchod a podnikání. Z jednoho místa je zde přístup k exkluzivnímu obsahu O'Reilly a k dalším titulům od více než 250 předních světových vydavatelů – celkem nyní více než 40 000 titulů. Dále je k dispozici přes 6 000 videí, případové studie a další interaktivní výukové materiály pro studenty na všech úrovních odborné způsobilosti. Pro offline přístup je možné si stáhnout mobilní aplikaci.

Pro detailní seznámení s novou verzí Safari si vyžádejte u AiP/AiB zkušební přístup pro vaši instituci, seznam titulů, ap.

O kterých elektronických knihách se nejvíce píše/mluví?

19. 3. 2019 - ProQuest

Uživatelé z institucí, které předplácejí kolekci elektronických knih ProQuest Academic Complete, nově naleznou u jednotlivých titulů také tzv. Altmetric badge – alternativní metriky, které umožňují autorům i čtenářům v reálném čase sledovat, kde je kniha recenzována, začleněna do sylabů nebo diskutována na sociálních sítích. Tato nová funkce umožní uživatelům rychle a snadno najít zdroje, které jsou aktuální, důležité a relevantní pro jejich výzkum, a také zjistit, které tituly stojí za přečtení ještě před tím, než jsou k dispozici recenze. Metodika výpočtu skóre viz stránky Altmetric.

Již v loňském roce platforma ProQuest Ebook Central integrovala do záznamů také nejoblíbenější prvky služby Syndetics Unbound (recenze, informace o autorovi, přehled ocenění, ad.).

ProQuest Academic Complete™ je polytematická kolekce odborných elektronických monografií z produkce řady významných vydavatelů včetně univerzitních a akademických vydavatelství, jakož i malých, ale důležitých vydavatelů. Kolekce je průběžně aktualizována a rozšiřována o nové tituly.

Články, e-knihy, videá a dizertácie na jednom mieste - to je ProQuest One Academic!

28. 2. 2019 - ProQuest

V súlade s aktuálnymi trendmi v akademickom prostredí, keď je kladený čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje spoločnosť ProQuest novú generáciu vlajkového e-zdroja ProQuest One Academic, ktorý v známom modernom rešeršnom prostredí kombinuje za zvýhodnenú cenu 4 špičkové e-zdroje:

 • ProQuest Central – kolekcia 21 000 titulov časopisov s plnými textami (27 000 titulov celkovo), vyše 2000 titulov novín, 30 000 trhových správ, 113 tis. prípadových štúdií a mnoho ďalších druhov obsahu
 • Academic Complete Ebooks – mnohoodborová kolekcia viac než 155 000 monografií
 • Academic Video Online – vyše 66 000 odborných videí zo všetkých odborov
 • ProQuest Dissertations & Theses Global – vyše 4,7 mil. doktorandských prác, z toho 2,4 mil. vrátane plných textov

Chcete sa o ProQuest One Academic dozvedieť viac? Kontaktujte Luciu Poledníkovú.

Články, e-knihy, videa a dizertace na jednom místě - to je ProQuest One Academic!

27. 2. 2019 - ProQuest

V souladu s aktuálními trendy v akademickém prostředí, kdy je kladen čím dál větší důraz na dostupnost nejen časopisů a knih, ale také dalších zdrojů včetně multimediálních, představuje společnost ProQuest novou generaci vlajkového produktu ProQuest One Academic, který ve známém moderním rešeršním prostředí kombinuje za zvýhodněnou cenu 4 špičkové e-zdroje:

 • ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 113 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu
 • Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií
 • Academic Video Online – přes 66 000 odborných videí ze všech oborů
 • ProQuest Dissertations & Theses Global – přes 4,7 mil. doktorandských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů

Chcete se o ProQuest One Academic dozvědět více a nastavit zkušební přístup pro vaši instituci? Kontaktujte Vladimíra Karena. Zda Vaše škola má aktivní zkušební přístup, si můžete ověřit snadno z počítačové sítě instituce na adrese infozdroje.cz.

Primární zdroje od ProQuestu bodují v Británii

26. 1. 2019 - ProQuest

Britská nezisková organizace pro podporu vědy a výzkumu JISC označila ProQuest jako „preferovaného dodavatele“ pro nákup digitalizovaných archivních pramenů. Po úspěšné dvouleté pilotní studii získaly vysokoškolské instituce ve Velké Británii dlouhodobý přístup do 20 primárních zdrojů a to až do roku 2022.

Reakce získané od fakult potvrdily, že historické sbírky v digitální podobě jsou pro akademiky klíčovým zdrojem v jejich vědeckovýzkumné práci. Staly se důležitým doplňkem tradičních zdrojů používaných v akademických institucích a studie JISC potvrdila jejich popularitu mezi akademickými institucemi. Nákup databází v rámci projektu JISC vycházel z podrobného posouzení obsahu zdrojů a důkladných analýz studijních plánů vysokoškolských institucí ve Velké Británii.

ProQuest nabízí celou řadu primárních informačních zdrojů. Zdigitalizované:

multimediální obsah:

Chcete u vás některý z uvedených zdrojů vyzkoušet? Napište Kláře Loukotové (ČR) nebo Lucii Poledníkové (SR) a my zařídíme zkušební přístup.