Nabídka rozšíření konsorciální licence ProQuest Central

Summon: "googlujte" ve všech zdrojích vaší knihovny – elektronických i tištěných

Vyhledávejte ve všech informačních zdrojích vaší organizace - rychle, jednoduše a z jednoho místa. Summon je vyhledávač typu "web-scale discovery service" pro odbornou veřejnost.

Index Summonu obsahuje metadata i plné texty časopisů a knih více než 9000 vydavatelství, databáze, open-access tituly, knihovní katalogy, repozitáře a další. Ze všech produktů na trhu má Summon nejširší pokrytí - indexuje téměř 4 miliardy deduplikovaných záznamů.

Součástí implementace Summonu je indexace katalogu, repozitářů a všech dalších zdrojů vaší knihovny.

Více

ProQuest Ebook Central – více než 1 300 000 e-knih v komfortním rozhraní

Academic Complete Ebook Subscription

Na bázi ročního předplatného neomezený přístup k více než 183 000 elektronickým knihám od více než 650 vydavatelů ze širokého spektra vědních oborů v komfortním uživatelském prostředí. Academic Complete aktuálně obsahuje 12 000 titulů vydavatelství Wiley (v roce 2022 v kolekci bude 15 300 titulů), což je mnohem více než v jiných kolekcích. Předplatitelé Academic Complete mohou zdarma využívat nástroj Book Display Widget pro propagaci e-zdrojů, ale i tištěných sbírek.

Více

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů

Informujte se o možnosti trvalého nákupu titulů podle vašeho vlastního výběru z cca 989 000 e-knih. Vybírat tituly může jednak knihovna, ale zajímavá je i alternativa, kdy e-knihy jsou objednány na základě požadavku uživatelů (tzv. Demand-Driven Acquisition, DDA).

K dispozici je i úsporná varianta krátkodobé výpůjčky (Short-Term Loans, STL) za nižší než nákupní cenu knihy. Nejnovější možností je (u vybraných vydavatelů) přechod z výpůjček k trvalému nákupu (Access-To-Own, ATO).

Přehled titulů

ProQuest Collections – specializované kolekce

Získáte komplexní přístup k informacím unikátním spojením:

  • oborových plnotextových titulů, které nejsou v PQC,
  • nejbohatších metadat k širokému záběru periodik,
  • vše ve společném rozhraní s ProQuest Central.

ProQuest Natural Science Collection

Obsah kolekce

ProQuest Technology Collection

Obsah kolekce

ProQuest Arts Premium Package

Obsah kolekce

ProQuest Business Package

Obsah kolekce

ProQuest Social Sciences Premium Package

Obsah kolekce

ProQuest Dissertations & Theses – nejrozsáhlejší světový depozitář VŠKP

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) je nejrozsáhlejší databází více než 5 milionů bibliografických záznamů a abstraktů disertačních a diplomových prací publikovaných od roku 1861. Pro více než 2,5 milionu prací je k dispozici plný text.

Informujte se o možnosti publikovat vlastní kvalifikační práce v PQDT zdarma!

Více

Dále existují tyto varianty PQDT:

ProQuest Dissertations & Theses Global: Sciences and Engineering Collection

Více

ProQuest Dissertations & Theses Global: Humanities and Social Sciences

Více

ProQuest Dissertations & Theses Global

Více

RefWorks – profesionální nástroj pro vědeckou práci a publikování

Získejte přehled a pracujte systematicky. Pomocí online systému RefWorks můžete jednoduše shromažďovat, organizovat, ukládat a sdílet všechny typy informací včetně tvorby a správy osobních bibliografií.

Potřebujete vytvořit seznam doporučené literatury pro studenty nebo seznam citované literatury do své vlastní odborné publikace? S RefWorks je to hračka!

Více

Pivot – převratná služba poradí s financováním výzkumu

Chcete identifikovat vhodné příležitosti pro financování výzkumu a možnosti spolupráce s kolegy z celého světa?

Základem Pivot je celosvětová databáze příležitostí pro financování VaV a dále databáze více než 3 milionů odborníků z celého světa, z toho přes 40 000 z ČR.

Pivot dokáže vyhledat shodu mezi parametry, požadovanými konkrétními zdroji financování a kompetencemi konkrétních pracovníků a zobrazit vhodné příležitosti "na míru" vaší instituci a vašim jednotlivým pracovníkům.

Součástí Pivot je také databáze Papers Invited, která zveřejňuje informace o chystaných konferencích a zvláštních vydáních vědeckých časopisů. Nejnověji jsou v databázi dostupné údaje o udělených grantech od desítek předních mezinárodních grantových organizací a nadací.

Více

Chadwyck-Healey – primární dokumenty pro váš výzkum

Periodicals Index Online

Archivní bibliografie 24 18 milionů záznamů článků z více než 7000 vědeckých periodik ve 40 jazycích vč. češtiny. Pokrývá všechny oblasti humanitních a sociálních věd. Retrospektiva 1665 až 1995.

Navzájem se ideálně doplňují s JSTOR a Periodicals Archive Online.

Více

Periodicals Archive Online

Úplný PAO zahrnuje kompletní vydání více než 750 vědeckých časopisů ze společenských a humanitních věd a umění z let 1802 až 2005.

Navzájem se ideálně doplňují s JSTOR a Periodicals Index Online.

Více

Early English Books Online, 1475-1700

Přes 146 000 digitalizovaných knih, více než 22 milionů stránek. Nejstarší tištěné památky v angličtině.

Více

Literature Online

Od anglo-saských bardů po hip-hopové básníky - plné texty poezie, prózy a dramatu v anglickém jazyce od nejstarších věků po současnost.

Zahrnuje účinné nástroje pro vědce, učitele a studenty angličtiny na pokročilých úrovních.

Více

German Literature Collections

Plné texty děl všech klasiků německé literatury od ranného středověku přes Goetha, Schillera, Brechta až po Kafku.

Více