Nabídka rozšíření konsorciální licence ProQuest Central

Summon: "googlujte" ve všech zdrojích vaší knihovny – elektronických i tištěných

Vyhledávejte ve všech informačních zdrojích vaší organizace - rychle, jednoduše a z jednoho místa. Summon je vyhledávač typu "web-scale discovery service" pro odbornou veřejnost.

Index Summonu obsahuje metadata i plné texty časopisů a knih více než 9000 vydavatelství, databáze, open-access tituly, knihovní katalogy, repozitáře a další. Ze všech produktů na trhu má Summon nejširší pokrytí - indexuje přes 1,2 miliardy deduplikovaných záznamů - včetně všech plných textů nakladatelství Elsevier!

Součástí implementace Summonu je indexace katalogu, repozitářů a všech dalších zdrojů vaší knihovny.

Více

ProQuest Ebook Central – 850 000 e-knih v komfortním rozhraní

Academic Complete Ebook Subscription

Na bázi ročního předplatného neomezený přístup k více než 140 000 elektronickým knihám od více než 650 vydavatelů ze širokého spektra vědních oborů v komfortním uživatelském prostředí.

Více

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů

Informujte se o možnosti trvalého nákupu titulů podle vašeho vlastního výběru z cca 730 000 e-knih. Vybírat tituly může jednak knihovna, ale zajímavá je i alternativa, kdy e-knihy jsou objednány na základě skutečného využití akademickými pracovníky (tzv. Patron-Driven Acquisition, PDA).

K dispozici je i úsporná varianta krátkodobé výpůjčky (Short-Term Loans, STL) za zlomek ceny knihy. Nejnovější možností je (u vybraných vydavatelů) přechod z výpůjček k trvalému nákupu (access-to-own, ATO).

Přehled titulů

ProQuest Collections – specializované kolekce

Získáte komplexní přístup k informacím unikátním spojením:

  • oborových plnotextových titulů, které nejsou v PQC,
  • nejbohatších metadata k širokému záběru periodik,
  • vše ve společném rozhraní s ProQuest Central.

ProQuest Natural Science Collection

Obsah kolekce

ProQuest Technology Collection

Obsah kolekce

ProQuest Arts Premium Package *

Obsah kolekce

ProQuest Business Package *

Obsah kolekce

ProQuest Social Sciences Premium Package *

Obsah kolekce

ProQuest Dissertations & Theses – nejrozsáhlejší světový depozitář VŠKP

ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) Abstracts & Index je nejrozsáhlejší databází více než 3 milionů bibliografických záznamů a abstraktů disertačních a diplomových prací publikovaných od roku 1861. Pro více než 1,5 milionu prací je k dispozici náhled prvních 24 stran plného textu. Verze PQDT Global navíc zpřístupňuje všechny již digitalizované plné texty bez omezení.

Informujte se o možnosti publikovat vlastní kvalifikační práce v PQDT zdarma!

Více

Dále existují tyto varianty PQDT:

PQDT A&I Sciences and Engineering Collection

Více

PQDT FullText Sciences and Engineering Collection

Více

PQDT A↦I Humanities and Social Sciences

Více

PQDT FullText Humanities and Social Sciences

Více

ProQuest Dissertations & Theses Global

Více

RefWorks – profesionální nástroj pro vědeckou práci a publikování

Získejte přehled a pracujte systematicky. Pomocí online systému RefWorks můžete jednoduše shromažďovat, organizovat, ukládat a sdílet všechny typy informací včetně tvorby a správy osobních bibliografií.

Potřebujete vytvořit seznam doporučené literatury pro studenty nebo seznam citované literatury do své vlastní odborné publikace? S RefWorks je to hračka!

Více

Bleskový úvod do RefWorks

COS Pivot – převratná služba poradí s financováním výzkumu

Chcete identifikovat vhodné příležitosti pro financování výzkumu a možnosti spolupráce s kolegy z celého světa?

Základem COS Pivot je celosvětová databáze příležitostí pro financování VaV a dále databáze více než 3 milionů odborníků z celého světa, z toho přes 36 000 z ČR.

Pivot dokáže vyhledat shodu mezi parametry, požadovanými konkrétními zdroji financování a kompetencemi konkrétních pracovníků a zobrazit vhodné příležitosti "na míru" vaší instituci a vašim jednotlivým pracovníkům.

Více

Chadwyck-Healey – primární dokumenty pro váš výzkum

Periodicals Index Online *

Archivní bibliografie přes 18 milionů záznamů článků z více než 6000 vědeckých periodik ve 40 jazycích vč. češtiny. Pokrývá všechny oblasti humanitních a sociálních věd. Retrospektiva 1665 až 1995.

Navzájem se ideálně doplňují s JSTOR a Periodicals Archive Online.

Více

Periodicals Archive Online *

Úplný PAO zahrnuje kompletní vydání více než 750 vědeckých časopisů ze společenských a humanitních věd a umění z let 1802 až 2005.

Navzájem se ideálně doplňují s JSTOR a Periodicals Index Online.

Více

Early English Books Online, 1475-1700 *

Přes 125 000 digitalizovaných knih, více než 22 milionů stránek. Nejstarší tištěné památky v angličtině.

Více

Literature Online *

Od anglo-saských bardů po hip-hopové básníky - plné texty poezie, prózy a dramatu v anglickém jazyce od nejstarších věků po současnost.

Zahrnuje účinné nástroje pro vědce, učitele a studenty angličtiny na pokročilých úrovních.

Více

German Literature Collections *

Plné texty děl všech klasiků německé literatury od ranného středověku přes Goetha, Schillera, Brechta až po Kafku.

Více

* Tyto produkty nelze uplatnit v rámci výzvy 4.3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.